A hospice a haldokló, elsősorban daganatos betegek humánus gondozását végző szervezet. Célja a betegek életminőségének javítása (testi és lelki szenvedéseik enyhítése, fizikai és szellemi aktivitásuk támogatása), valamint a hozzátartozók segítése a betegség és a gyász terheinek viselésében.
A hospice politikailag és felekezetileg független szervezet, amely ingyenes segítséget nyújt a haldokló betegeknek és családtagjainak, függetlenül azok származásától, világnézetétől és anyagi helyzetétől.
A gondozásban orvosok, nővérek, gyógytornászok, pszichológusok, lelkészek, szociális munkások, dietetikusok és képzett önkéntes segítők vesznek részt. A munkacsoport tagjai így testi, lelki, szociális és spirituális támaszt tudnak nyújtani.
A hospice szemlélet a halált az élet természetes részének tekinti. Ennek megfelelően elutasítja az eutanázia alkalmazását, csakúgy, mint az élet mesterséges és gyötrelmes meghosszabbítását. A hospice dolgozók tapintatosan, de őszintén beszélnek gondozottaikkal betegségükről és állapotukról.
A gondozás történhet fekvőbeteg intézményekben (szervezetileg önálló hospice otthonban, vagy egy kórház részét képező palliatív - tünetkezelő - osztályon), ambuláns formában (ún. nappali kórházban), vagy a beteg otthonában (házigondozás formájában).
A fekvőbeteg-intézmények családias berendezéssel kívánják elősegíteni a beteg kényelmét, s lehetővé teszik a hozzátartozók ott-tartózkodását is.

Kiegészítő információ